Olomoucký krajMěsto ProstějovProstějovský VečerníkNadační fond Olomouckého krajského fotbalového svazu

Aktuality

POZVÁNKA NA LOSOVACÍ AKTIV
19. červen 2019

Losovací aktiv soutěží OFS Prostějov pro SR 2019-2020

Losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Prostějov, se koná v úterý 9. července 2019 od 17.00 hod v sále KD Smržice.
Prezence od 16.30 hodin.
 

Program:           

1. Zahájení

2. Vyhodnocení SR 2018/2019

3. Ocenění nejlepších střelců OP, III. třídy, OP st. žáci a OP ml. žáci

4. Rozlosování mistrovských soutěží OFS Prostějov SR 2019/2020     

5. Diskuse                             

6. Závěr     

Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku družstva do soutěže, dle §17 Soutěžního řádu FAČR.

V případě své neúčasti se vystavují pořádkové pokutě za neplnění si svých povinnosti vůči OFS Prostějov.

Návrh zařazení družstev členského klubu do soutěží a rozdělení soutěží na skupiny bude zveřejněno na Úřední desce webových stránek OFS Prostějov www.ofsprostejov.cz

 Zdeněk Vysloužil, sekretář OFS                               Roman Minx, předseda STK OFS

 

PŘIHLÁŠKY DO SR 2019/2020
12. červen 2019

Termín odevzdání přihlášek do soutěží OFS Prostějov pro SR 2019/2020, byl stanoven na 17.6. 2019.
Termín Losovacího aktivu OFS Prostějov byl stanoven na úterý 9.7. 2019.
Oddíly prosím o zaslání přihlášek na ofsprostejov@centrum.cz

Přihlášky ke stažení vpravo v kolonce Zprávy z OFS.  

 

CELOROČNÍ ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ
7. březen 2019

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ODBORNÝ SEMINÁŘ, KTERÝ SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI SPOLEČNOSTÍ AGRO CS a.s, SK SIGMA OLOMOUC A DUŠANEM ROMANOVSKÝM. 

SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE JE PROHLÍDKA STADIONU A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ.
DATUM KONÁNÍ JE 27.3. 2019 OD 16 DO 20 HODIN NA ANDROVĚ STADIONU V OLOMOUCI. 

PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKY V PŘÍLOZE. 

BAGO BRANKY PRO KLUBY
25. únor 2019

Bago branky do mládežnických fotbalových soutěží Olomouckého kraje

Vážení kolegové, představitelé fotbalových klubů Olomouckého kraje,

Olomoucký krajský fotbalový svaz ve spolupráci s Komisí mládeže KFS a GTM KFS a GTM OFS se rozhodl na možnosti nabídnout klubům tzv. Bago branky, určené pro mládežnické oddíly. Původní cena cca 5 300,- Kč, cena pro kluby: 2 000,- Kč vč. DPH za jeden set = 2 branky. Rozdíl částky mezi původní cenou a cenou pro kluby uhradí KFS včetně dopravného.

INFO, OBJEDNÁVKY: MATĚJ VYBÍHAL, GTM OFS PROSTĚJOV

matej.vybihal@gmail.com

ŠKOLENÍ ODDÍLOVÝCH ROZHODČÍCH
25. únor 2019

Sportovně technická komise ve spolupráci s komisí rozhodčích OFS Prostějov

upozorňuje kluby ,aby měly pro jarní část soutěže proškolené oddílové rozhodčí  s platným průkazem, jak je uvedeno v RS v čl.22 - obsazování rozhodčích, kde stojí:

Pokud nebude rozhodčí k utkání delegován nebo se k utkání nedostaví, bude upřednostňován proškolený oddílový rozhodčí (POR) s platným průkazem. V ostatních případech se postupuje dle platných fotbalových předpisů a řádů.

a čl.23. 5

Když nebude delegován rozhodčí na utkání, nebo se nedostaví delegovaný rozhodčí je pořádající oddíl povinen zajistit řádně proškoleného oddílového rozhodčího a zodpovídá za odeslání řádně vyplněného zápisu o utkání do 24. hodin na OFS PV. 

STK ve spolupráci s KR uspořádá v termínech 21.3. 2019  a 28.3. 2019 proškolení oddílových rozhodčí. (místo školení bude určeno dle počtu účastníku).

Rozsah školení:  90. minut 

Školitel: Pavel Peřina a Petr Antoníček

Oddíl: nahlásí minimálně 2 osoby  (musí být členy ve FAČR)

Termín nahlášení: do 3.3.2019 . Po termínu bude osloven oddíl (předseda/sekretář) členem komise STK  a bude vyzván  o  nahlášení  oddílových rozhodčí pro školení.

Oddílový rozhodčí: po proškolení  získá průkaz s fotografií, kterým se bude prokazovat.

Platnost školení je 2 roky. Po školení oddílových rozhodčích bude  vydán aktualizovaný seznam, který bude zveřejněn na webu OFS .

Oddílový rozhodčí budou finančně ohodnocení za odřízená utkání jak v pozici HR tak i  AR. Výše odměny a způsob výplaty bude upřesněn na školení. Návrh odměny bude předložen VV OFS Prostějov při nejbližším zasedání k projednání.

Přihlášeným zájemcům bude sdělen termín a místo školení s bližšími informacemi.

Pokud oddíl nebude mít proškolené rozhodčí vystavuje se finančním sankcím dle Čl. 28. Pokutový řád.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ NÍŽE

  1. Přihlášku poslat na email sekretáře OFS Prostějov nejpozději do 3.3.2019 - 

ofsprostejov@centrum.cz

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN