Olomoucký krajMěsto ProstějovProstějovský VečerníkNadační fond Olomouckého krajského fotbalového svazu

Aktuality

Zpráva GS_39a_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 9/10/2020 k 10:00
9. říjen 2020

Na základě nového upřesnění výkladu mimořádné opatření vlády Vám sděluji konečné stanovisko FAČR k soutěžním utkáním v následujícím víkendu:1, utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí);

2, diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
                           a) vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
                           b) rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1;

3, použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno.


JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Výzva Můj klub 2021
8. říjen 2020

Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2021, která je výraznou pomocí pro zachování jejich sportovní činnosti.

Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR , kterou by kluby mohly získat, činí minimálně 450 mil. korun!

Jedná se o 3 471 členských klubů FAČR.

Pro přehlednost jsme připravili tabulku s uvedením sportovců (od 3 do 23 let) dle jednotlivých členských klubů FAČR s uvedením orientační dotační částky, kterou klub může získat dle parametrů této výzvy.

 

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 15. října 2020 od 12:00 hod. do 9. listopadu 2020 do 11:59 hod a více informací naleznete na fotbal.cz

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 7/10/2020
7. říjen 2020

S ohledem na přijetí vládního mimořádného opatření ze dne 30. září 2020 č. 958 platí následující zvláštní podmínky pro konání fotbalových utkání:

1, Utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).

2, Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě:
               - vnitroareálových restaurací a podobných zařízení
               - rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.

3, Stejná omezení podle bodů 1 a 2 platí též pro tréninky.

4, Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.  

5, Tato pravidla se mohou měnit i s ohledem na avizované zpřísnění, které bude ze strany orgánů státní moci oznámeno tento pátek.Vyjádření FAČR k vyhlášení nouzového stavu
5. říjen 2020

Vyjádření FAČR k vyhlášení nouzového stavu

Fotbalová asociace České republiky reaguje na středeční vyhlášení nouzového stavu a zároveň chce informovat své členy, že soutěže výkonnostního fotbalu budou probíhat, i když bez diváků. 

„FAČR vzala na vědomí rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, včetně té jeho části, která se věnuje výjimce pro amatérské soutěže organizované Asociací. Vedení FAČR v tomto kontextu především kvituje práce Národní sportovní agentury a Ministerstva zdravotnictví ČR, které vyslyšely veškeré argumenty Asociace pro zachování běhu amatérských soutěží," uvedl předseda VV FAČR Martin Malík.

"Ty vnímáme jako mj. důležité i z pohledu zachování zdravého životního stylu a jakési základní zdravotní prevence sportovně aktivních občanů. Ceníme si tak v tomto směru proaktivního a pragmatického přístupu Národní sportovní agentury i Ministerstva zdravotnictví v celé věci,"

Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 24.9.2020
24. září 2020

V návaznosti na včerejší rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) vám níže pro přehlednost zasílám aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od dnešního dne.

 

  1. Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.
  2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
  3. Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
  4. Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
  5. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
  6. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.
  7. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
  8. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
  9. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.

 

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN