Olomoucký krajMěsto ProstějovProstějovský VečerníkNadační fond Olomouckého krajského fotbalového svazu

Aktuality

BAGO BRANKY PRO KLUBY
25. únor 2019

Bago branky do mládežnických fotbalových soutěží Olomouckého kraje

Vážení kolegové, představitelé fotbalových klubů Olomouckého kraje,

Olomoucký krajský fotbalový svaz ve spolupráci s Komisí mládeže KFS a GTM KFS a GTM OFS se rozhodl na možnosti nabídnout klubům tzv. Bago branky, určené pro mládežnické oddíly. Původní cena cca 5 300,- Kč, cena pro kluby: 2 000,- Kč vč. DPH za jeden set = 2 branky. Rozdíl částky mezi původní cenou a cenou pro kluby uhradí KFS včetně dopravného.

INFO, OBJEDNÁVKY: MATĚJ VYBÍHAL, GTM OFS PROSTĚJOV

matej.vybihal@gmail.com

ŠKOLENÍ ODDÍLOVÝCH ROZHODČÍCH
25. únor 2019

Sportovně technická komise ve spolupráci s komisí rozhodčích OFS Prostějov

upozorňuje kluby ,aby měly pro jarní část soutěže proškolené oddílové rozhodčí  s platným průkazem, jak je uvedeno v RS v čl.22 - obsazování rozhodčích, kde stojí:

Pokud nebude rozhodčí k utkání delegován nebo se k utkání nedostaví, bude upřednostňován proškolený oddílový rozhodčí (POR) s platným průkazem. V ostatních případech se postupuje dle platných fotbalových předpisů a řádů.

a čl.23. 5

Když nebude delegován rozhodčí na utkání, nebo se nedostaví delegovaný rozhodčí je pořádající oddíl povinen zajistit řádně proškoleného oddílového rozhodčího a zodpovídá za odeslání řádně vyplněného zápisu o utkání do 24. hodin na OFS PV. 

STK ve spolupráci s KR uspořádá v termínech 21.3. 2019  a 28.3. 2019 proškolení oddílových rozhodčí. (místo školení bude určeno dle počtu účastníku).

Rozsah školení:  90. minut 

Školitel: Pavel Peřina a Petr Antoníček

Oddíl: nahlásí minimálně 2 osoby  (musí být členy ve FAČR)

Termín nahlášení: do 3.3.2019 . Po termínu bude osloven oddíl (předseda/sekretář) členem komise STK  a bude vyzván  o  nahlášení  oddílových rozhodčí pro školení.

Oddílový rozhodčí: po proškolení  získá průkaz s fotografií, kterým se bude prokazovat.

Platnost školení je 2 roky. Po školení oddílových rozhodčích bude  vydán aktualizovaný seznam, který bude zveřejněn na webu OFS .

Oddílový rozhodčí budou finančně ohodnocení za odřízená utkání jak v pozici HR tak i  AR. Výše odměny a způsob výplaty bude upřesněn na školení. Návrh odměny bude předložen VV OFS Prostějov při nejbližším zasedání k projednání.

Přihlášeným zájemcům bude sdělen termín a místo školení s bližšími informacemi.

Pokud oddíl nebude mít proškolené rozhodčí vystavuje se finančním sankcím dle Čl. 28. Pokutový řád.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ NÍŽE

  1. Přihlášku poslat na email sekretáře OFS Prostějov nejpozději do 3.3.2019 - 

ofsprostejov@centrum.cz

VALNÁ HROMADA OFS PROSTĚJOV
29. leden 2019

VALNÁ HROMADA OFS PROSTĚJOV

Věc: pozvánka na jednání Valné hromady OFS Prostějov

Na základě čl.14 Stanov OFS Prostějov svolává VV OFS Prostějov nevolební Valnou hromadu Okresního fotbalového svazu Prostějov. VH se uskuteční 

v pátek 15. února v sále KD Smržice od 17 hodin.

Program:

 

  1. Zahájení – schválení předsedajícího VH
  2. Volba členů mandátové a návrhové komise

3.  Zpráva předsedy OFS o stavu rozvoje fotbalu v okrese Prostějov, činnosti výkonného výboru OFS a odborných komisí

4.  Zpráva o hospodaření OFS Prostějov od poslední VH

5.  Zpráva revizní komise OFS Prostějov

6.  Schválení rozpočtu OFS Prostějov na rok 2019

7.  Diskuse

8.  Závěr

Pozn.

Dle stanov OFS Prostějov, čl. 15. odst. 3 a 4 delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Asociace (FAČR) s tím, že jsou na Valnou hromadu vysíláni tak, že každý členský klub je oprávněn vyslat jednoho delegáta.

Delegáty Valné hromady jsou členové statutárních orgánů členských klubů, nebo jimi písemně zmocněné osoby, které jsou členy Asociace.

 

sekretář OFS Prostějov Zdeněk Vysloužil, z pověření předsedy OFS RNDr. Milana Elfmarka. 

 

Turnaj výběrů OFS U11 a U12
8. listopad 2018

V pátek 16. listopadu 2018, se v Olomouci v hale UP Olomouc uskuteční turnaj výběrů OFS. Sraz nominovaných hráčů kategorie U11 a U12 je v 6.45 hodin u stadionu SCM Za Místním nádražím v Prostějově. Předpokládaný návrat cca v 15 hodin. 

NOMINACE U11: 

Brankáři: Žouželka Adam (SK Jesenec – Dzbel), Hruban Štěpán (FC Kostelec na Hané).

Hráči: Kimmel Vojtěch  , Kobliha Pavel (oba TJ Smržice), Pohanka Marek, Vičar Jan (oba TJ Sokol Čechovice), Doležel Denis (FC Kostelec na Hané), Nepožitek Petr (TJ Sokol Vícov), Melka Filip (TJ Sokol Určice), Matušinec Matěj, Pijáček Tobiáš (oba TJ Haná Nezamyslice), Dunka Dominik (TJ Sokol Přemyslovice).

Náhradníci: Grepl Ondra, Plaček Lukáš (oba TJ Haná Prostějov), Štercl Dominik (TJ Smržice), Klemsa Tomáš (TJ Sokol Přemyslovice), Hájek Jan (SK Jesenec – Dzbel). 

NOMINACE U12:

Brankář: Zatloukal Lukáš (TJ Smržice).

Hráči: Novotný Karel a Koláček Richard (oba TJ Sokol Olšany), Pekr Filip               (FC Kostelec na Hané), Uličný Petr (TJ Sokol Mostkovice), Antl Šimon a Paš Michal (oba Sokol Konice), Žouželka Ondřej (SK Jesenec – Dzbel), Benek Jaromír           (TJ Sokol Čechovice), Jeglík Šimon (TJ Sokol Určice), Kleveta Tomáš (TJ Haná Prostějov).

Náhradníci: Závodský Jan a Rozehnal Simon (oba TJ Sokol Čechovice), Bross Samuel (FC Kralice na Hané), Otáhal Marek (TJ Sokol Mostkovice). 

PODROBNÉ INFO KE STAŽENÍ VPRAVO NAHOŘE

FINÁLE POHÁRU OFS
16. říjen 2018

Ve středu 17. října, se od 18 hodin uskuteční na umělé trávě v Konici finálové utkání Okresního poháru FAČR. Nastoupí proti sobě domácí Sokol Konice a TJ Sokol Čechovice. 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN