Olomoucký krajMěsto ProstějovProstějovský VečerníkNadační fond Olomouckého krajského fotbalového svazu

Aktuality

Zpráva GS_42_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 21/10/2020
21. říjen 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR platí v období ode dne 22. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod úplný zákaz fotbalových aktivit.

 

Judr. Jan Pauly

generální sekretář

Zpráva GS_41_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 13/10/2020
13. říjen 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.V těchto dnech platí, že:

1, se nekonají žádná soutěžní utkání;
2, je zakázáno používat:
      a)vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
      b)vnitřní sportoviště;
3, tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
4, v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Zpráva GS_40_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 11/10/2020
12. říjen 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období od 12. 10. 2020 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod.


V těchto 14 dnech platí, že:

1, se nekonají žádná soutěžní utkání;
2, je zakázáno používat:
                   a) vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
                   b) vnitřní sportoviště;
3, tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření;
4, v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.


Jan Pauly

Zpráva GS_39a_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 9/10/2020 k 10:00
9. říjen 2020

Na základě nového upřesnění výkladu mimořádné opatření vlády Vám sděluji konečné stanovisko FAČR k soutěžním utkáním v následujícím víkendu:1, utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí);

2, diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
                           a) vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
                           b) rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1;

3, použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno.


JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Výzva Můj klub 2021
8. říjen 2020

Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2021, která je výraznou pomocí pro zachování jejich sportovní činnosti.

Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR , kterou by kluby mohly získat, činí minimálně 450 mil. korun!

Jedná se o 3 471 členských klubů FAČR.

Pro přehlednost jsme připravili tabulku s uvedením sportovců (od 3 do 23 let) dle jednotlivých členských klubů FAČR s uvedením orientační dotační částky, kterou klub může získat dle parametrů této výzvy.

 

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 15. října 2020 od 12:00 hod. do 9. listopadu 2020 do 11:59 hod a více informací naleznete na fotbal.cz

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN